Emoties en massage

(de Leeshoek)

Massage en emotie
De ontspanningsmassage die ik geef, valt in de categorie holistische massage. Die heeft als uitgangspunt: massage werkt door op meer dan alleen lichamelijk niveau. Onder andere emotioneel kun je effecten merken. Hoe kan dat?

Aanraking is een levensbehoefte

In het normale leven is een vriendelijke aanraking meestal (bewust of onbewust) een teken van waardering en erkenning: ‘ik vind je aardig’, ‘leuk van je dat je dit doet/zegt’, ‘ik zie jou bestaan en respecteer je’. Het is dus logisch dat de meeste mensen het prettig vinden om aangeraakt te worden (zolang er geen andere bedoelingen achterzitten). Soms zelfs door onbekenden: denk maar aan de ‘free hug’-actie op verschillende plaatsen in de wereld. Aanraking is een levensbehoefte, en een belangrijke ook! Zonder aanraking wordt het leven kouder en voel je je meer alleen en dat is strijdig met onze behoefte om te voelen dat je een plek in een groep hebt.Naar de top van deze massage-pagina

De logische band tussen masseur en cliënt

Een belangrijk effect van holistische massage is dat er –voor de duur van de massage- een persoonlijke band ontstaat tussen de masseur en de cliënt. Dat is een onvermijdelijk (en in mijn ogen positief) gevolg van de kwaliteit van de aanraking. Die is waarderend, liefdevol en vraagt niets van je, laat je alle ruimte. Die persoonlijke band komt van twee kanten. Ook bij mij als masseur ontstaat die verbondenheid. Een belangrijke oorzaak is dat ik intuïtief probeer aan te voelen waar jij behoefte aan hebt. Alleen door mijzelf open te stellen voor de ander lukt het om dat intuïtieve gevoel te krijgen. Daarmee ontstaat een band, die je na de massage langzaam of sneller weer loslaat.

Maar het effect van mijn massage heeft niet alleen te maken met die logische verbondenheid. Er gebeurt ook iets op een ander niveau. En dat heeft te maken met energie.Naar de top van deze massage-pagina

Een massage-voorbeeld

Ik masseerde een tijdje geleden een vrouw van in de veertig, die ik tot dan toe niet kende. De massage verliep goed, zonder opvallende dingen. Het enige dat haar al tijdens de massage opviel, was dat het voor haar mogelijk was om haar voeten en hoofd aan te laten raken: no go areas in haar ‘normale’ leven. Toen de massage afgelopen was, raakte ik nog even haar hoofd aan, waarop zij begon te huilen. Iets wat zij in haar woorden in twintig jaar niet meer had gedaan. Het gaf haar een groot gevoel van opluchting en maakte de massage tot iets heel bijzonders.Naar de top van deze massage-pagina

Hoe emoties zich in het lichaam vastzetten

Een emotie, zoals angst, onzekerheid, wantrouwen, pijn (emotioneel) of verdriet, zorgt vaak voor een energie-uitbarsting in je lichaam, die niet altijd volledige afgevoerd wordt. Spieren kunnen zich spannen en kleine spiervezels kunnen soms in een gespannen staat blijven zonder dat er ONTspanning volgt. Je zou dit kunnen zien als bolletjes samengepakte energie, die vaak als werkelijke bolletjes (triggerpoints) in het lichaam te voelen zijn. Op die manier houd je soms in je lichaam emoties vast.Naar de top van deze massage-pagina

Wat massage doet voor die vastgezette energie

Mijn holistische massage nodigt je op een onbewust niveau uit om al je spanning los te laten. Daarnaast masseer ik soms lokaal die triggerpoints. Het effect kan een ontspanning zijn waarbij opgesloten energie weer vrijkomt en gaat stromen. Als dat gebeurt voel je je na afloop vaak sterk opgefrist, maar soms ook wat trillerig: er is iets met je gebeurd, maar je kunt moeilijk benoemen wat. Degenen die dit meemaken waarderen het vrijwel altijd als iets positiefs. Het geeft een sterk gevoel van opluchting, van helderheid. En vaak geeft het ook inzicht omdat je het gevoelsmatig kunt koppelen aan vroegere gebeurtenissen waarbij die spanning werd opgebouwd. Een enkele keer kan het vrijkomen van vastgezette emoties je een paar dagen van streek brengen. Maar ook daarna overheerst vrijwel altijd het gevoel dat je er iets mee opgeschoten bent.Naar de top van deze massage-pagina

Waarom kan deze massage zo sterk inwerken?

Om gelijk maar eerlijk te zijn: ik kan niet uit een ‘diep gevoelde kennis’ zeggen waarom mijn massage zo’n effect kan hebben. Ik weet dat het met energie en de overdracht daarvan te maken heeft. Zoals Reiki soms grote invloed op mensen heeft. De technieken die ik toepas zijn allemaal uitnodigend: ze dwingen niet, sturen niet, maar bieden ruimte en rust, die jij zelf ‘vult’. En een aantal dingen is onmisbaar om die sterke ontspanning tot stand te brengen:

  • een sfeer van veiligheid en vertrouwen;
  • een goede massagetechniek;
  • een houding bij mijzelf van liefdevolle acceptatie van alles wat er bij de ander is, een openheid voor de ander. Geen verborgen streven om iets te bereiken of te willen veranderen;
  • een wederzijdse verbondenheid tijdens de massage (die vrijwel altijd optreedt wanneer beiden zich openstellen);
  • respect en waardering voor de ander (van beide kanten).Naar de top van deze massage-pagina

Mijn massage heeft geen bedoeling

Het bijzondere van mijn massage is eigenlijk dat die geen bedoeling heeft. Het is een aanraking die er ís, maar niet ergens naar toewerkt. Dat is essentieel, omdat je je alleen dan op je gemak voelt tijdens de massage: er hoeft helemaal niets. Dit is geen therapie. Er is geen gebrek dat verholpen moet worden, geen stijfheid die weggewerkt moet worden, geen lichaamsvormen waarover je een oordeel voelt of vreest. Je voelt dat je in je geheel (als mens) gewaardeerd wordt en ‘in orde bent’. Dat geeft op een dieper niveau een gevoel van vrijheid, van zorgenloosheid: hier kun je eindelijk een tijdje helemaal jezelf zijn. Het gevolg van die doelloosheid is dat de massage op een manier kan uitwerken die voor jou op dat moment het meest geschikt is. Of dat nu lichamelijk, mentaal, emotioneel of spiritueel is.Naar de top van deze massage-pagina

Meestal gewoon een heerlijke ontspanning

Voor wie nu bezorgd wordt om wat er allemaal op of bij de tafel los kan komen: zulke emotionele reacties zoals ik eerder beschreef komen maar af en toe voor. In de meeste gevallen voel je je na afloop gewoon heerlijk en diep ontspannen: je lichaam is uitgerust, je hoofd is weer helder en fris en je bent opgewekt/blij (ook een emotie). En in die gevallen dat er wat sterkere emoties vrijkomen, vindt iedereen dat juist heel erg bijzonder. Gewoon de rest van de dag rustig aan doen en je komt vanzelf weer in je evenwicht terecht en voelt je daarna heerlijk ‘opgeschud’.Naar de top van deze massage-pagina

Meer info

  • Over de massage geeft meer info over deze heerlijke massagevorm.
  • Recensies laat zien hoe enthousiast cliĆ«nten zijn.

Massage video's en foto's